Link til klummer

Listen af klummer bliver løbende udvidet efterhånden som jeg får dem flyttet fra den tidligere placering.

HUSK! Der kan være "gamle" klummer, som ikke er blevet opdateret til f.eks. dagens gældende Trykudstyrsdirektiv.

Dato i parentes betyder datoen, hvor klummen er lagt ud på hjemmesiden.

Klik her - "Kontrol af sikkerhedsventiler - hvor ofte?" - (11. august 2017)

Klik her - "Verifikation af sikkerhedsventiler iht. Dansk National Lovgivning" - (11. august 2017)

Klik her - "Køleanlægget fra vugge til grav" - (11. august 2017)

Klik her - "Lodning af kobberrør" - (11. august 2017)

Klik her - "ISO 9001:2008 leverandørstyring" - (11. august 2017)

Klik her - "Håndtering og dokumentation køleanlæg med CO2" - (12. august 2017)

Klik her - "Eftersyn og besigtigelser af køleanlæg" - (12. august 2017)

Klik her - "ADR - Transport af farligt gods i montørbiler" - (12. august 2017)

Klik her - "Kapitel 1.3 kursuskrav - ADR farligt gods kursus" - (11. august 2017)

Klik her - "Mærkning af maskinrumsdør til køleanlæg" - (12. august 2017)

Klik her - "Splitanlæg - CE-mærkning m.m." - (12. august 2017)

Klik her - "Ombygning og reparation af kontrolklasse A og B køleanlæg" - (12. august 2017)

Klik her - "Svar på diverse spørgsmål" - (12. august 2017)

Klik her - "Nye EU-direktiver vedrørende køleanlæg" - (13. oktober 2018)

Klik her - "Mærkning af HFC-køleanlæg" - (13. oktober 2018)

Klik her - "Lækagekontrol af HFC-køleanlæg" - (13. oktober 2018)

Klik her - "Sikkerhed omkring håndtering af anlæg med brandbare kølemidler" - (3. marts 2019)