Lovgivningsmatrix

Et køleanlæg kan give anledning til en lang række spørgsmål:

  • Hvilke danske regler gælder for nye køleanlæg?
  • Hvilke EU regler gælder for nye køleanlæg?
  • Hvilke regler gælder for drift og vedligeholdelse af køleanlæg?
  • Skal montøren være i besiddelse af kølemontørcertifikat?
  • Skal montøren være personligt autoriseret?
  • Hvor tit skal et køleanlæg kontrolleres for lækager?
  • Hvor tit skal et køleanlæg sikkerhedsmæssigt kontrolleres?
  • Må der anvendes nyt kølemiddel til servicering?

Der kan stilles en lang række andre spørgsmål - jeg har forsøgt at opstille en matrix over de lovgivningsmæssige krav til køleanlæg med forskellige typer kølemiddelfyldninger.

Klik her - "Lovgivningsmatrix" - (12. august 2017)